Pogledajte kako će izgledati tunel Hranjen koji skraćuje put od Goražda do Sarajeva na 45 minuta

Tunel Hranjen će biti dug šest kilometara, a sastojat će se od dvije cijevi. Jedna će biti namijenjena za saobraćaj motornih vozila i kroz nju će prolaziti dvije saobraćajne trake, za svaki smjer po jedna.

Druga cijev će biti servisna i koristit će se za održavanje tunela, kao i za slučaj eventualnih nesreća u tunelu. U tim slučajevima će se korisiti za prolazak vatrogasnih i vozila Hitne pomoći te za evakuaciju ljudi iz saobraćajne cijevi.

Prezentaciju upriličenu u zgradi Vlade BPK Goražde je predstavio izvršni direktor za projektovanje i građenje Jasmin Bučo koji je predstavnike kantonalnih izvršnih i zakonodavnih vlasti uputio u detalje ovog projekta od izuzetnog značaja za žitelje ovog kraja, ali i cijele Federacije.

Kako je pojašnjeno, projekt izgradnje brze ceste u poluprofilu vrijedan je 190 miliona KM i podijeljen je u dvije faze. Prvi lot prve faze je izgradnja 70 miliona KM vrijednog tunela Hranjen, dužine 5,8 kilometara, za šta je JP Autoceste FBiH raspisalo tender koji je u toku. Po okončanju, tunel Hranjen bit će najduži cestovni tunel u Bosni i Hercegovini. Novac za prvi lot prve faze bit će osiguran iz budžeta Vlade FBiH za 2018. godinu.

Radovi drugog lota prve faze će uključivati sekundarnu oblogu i opremanje tunela i izradu brze ceste u poluprofilu koja će jednoiposatnu razdaljinu između Sarajeva i Goražda skratiti na 45 minuta. Vrijednost radova u drugoj fazi iznosi 120 miliona KM, a sredstva će biti naknadno osigurana.

Po okončanju ovih radova prve faze ostaje i druga faza, kompletiranje brze ceste na puni profil.

U delegaciji su, uz premijera Okovića, domaćine predstavljali ministri iz kantonalne vlade i rukovodstvo Skupštine. Sastanku je prisustvovao i premijer KS Adem Zolj.
Rok za izgradnju tunela Hranjen je 36 mjeseci. Izgradnjom tunela će se cestovna udaljenost između grada na Drini i Sarajeva sa sadašnjih 95,6 smanjiti na 56 kilometara.