Predstavnici Vlade,Sindikata i poslodavca potpisali Anex Sporazuma o osnivanju Ekonomsko –socijalnog vijeća BPK Goražde.

U prostorijama Biznis centra Goražde  , danas je upriličeno potpisivanje Anex-a Sporazuma o osnivanju Ekonomsko –socijalnog vijeća BPK Goražde.  Potpisani Anex,  u prvom redu podrazumjeva izmjene, kojima se stvaraju bolje pretpostavke za efikasniji i učinkovitiji rad Ekonomsko socijalnog vijeća na području našeg Kantona.Anex Sporazuma potpisali su Emir Oković premijer Vlade BPK Goražde, Elmir Pilav predsjednik Kantonalnog odbora Saveza samostalnog sindikata i Šejla Bojadžić predsjednica Udruženja poslodavaca BPK Goražde. Ekonomsko socijalno vijeće na području BPK Goražde, sa ovim aneksom od danas  čini ukupno devet članova, odnosno po tri predstavnika sindikata, poslodavaca i Vlade BPK Goražde.