XII sjednica Skupštine Udruženja poslodavaca BPK Goražde

Redovnu 12 sjednicu održala je Skupština Udruženja poslodavaca BPK Goražde, na kojoj su razmatrani  i usvojeni izveštaji o radu za prošlu godinu, te utvrđenje smjernice djelovanja u 2018 godini. Udruženje poslodavaca BPK Goražde u protekloj godini, realizovalo je niz aktivnosti, i samim tim nastojalo unaprijediti razvoj privrede ovog područja, te ujedno na adekvatan način prezentovati pozitivne pomake.  Nažalost i pored svih pozitivnih tokova,  2017 godina, kako je rečeno na Skupštini, bila je u znatnoj mjeri teška za privredu našeg Kantona, te će se stoga  nastojati u 2018 godini omogućiti rasterećenje privrede. Aktivnosti koje će se nastaviti u ovoj godini, a započete su 2017, odnose sei na snimanje Promotivnog filma o privrednim subjektima, gdje je poseban akcenta stavljen na stručno osposobljavanje kadrova, jer je to kako su istakli članovi Skupštne, jedan od gorućih problema sa kojim se susreću goraždanski privrednici. Programski rad sastojat će se i od aktivnosti usmjerenih na prepoznavanju Udruženja poslodavaca BPK Goražde kao kreatora povoljnijeg poslovnog okruženja, te socijalnog partnera u riješavanju aktuelnih problema u dijalogu sa Vladom BK Goražde.