Riječ po riječ 12.4.2018. Tema: Protesti demobilisanih boraca u BPK Goražde