Općina Foča u F BIH: Obilježen Dan OŠ „Ustikolina“

Učenici i prosvjetni radnici s područja Opština Foča u Federaciji BIH, obilježili su Dan osnovne škole „ Ustikolina“. Ova odgojno obrazovna ustanova u Ustikolini, osnovana je davne 1909. godine i  iznjedrila je brojne generacije učenika. Oni koji danas stiču obrazovanje, rođendan škole obilježili su na svoj način-  igrokazima i pjesmom,te tako brojnim zvanicama, predstavnicima društveno-političkog, kulturnog i vjerskog života BPK Goražde i Općine Foča u F BIH, pokazali  su svoje umjeće i znanje.

Osnovnu školu u Ustikolini, trenutno pohađa 122 učenika, od čega njih 7 u kombinovanom  odjeljenju područne škole u Fočanskoj Jabuci. Po riječima Mensada Arnauta direktora škole, gotvo u cijelosti je zaukružena konstrkcija, obnove i opremanja objekta, koji je u potpunosti tokom rata bio uništen.  Kao posebno značajan projekat, direktor ističe i sanaciju mokrih čvorova, čija vrijednost je bila 20 000 KM, a donator je želio ostatiti anoniman. Takođe među značajnijim je i projekat BH Telecoma vrijedan blizu 10 000 KM, a riječ je o opremanju kabineta sa adekvatnom informatičkom opremom. Na svemu urađenom u ovim postratnim godinama, ali i ostvarenim rezultatima uz 109 rođendan škole Ustikolina, učenicima i nastavnicima čestitke je uputio Damir Žuga ministar obrazovanja BPK Goražde.

rtvbpk