Osnovan Savjet za kulturu

BPK Goražde po prvi put dobio je Savjet za kulturu koji će djelovati pri resornom kantonalnom ministarstvu. Njegovi zadaci definisani su Zakonom o kulturi BPK-a, a glavni je unaprijeđenje kulturnih aktivnosti na ovom području.

„ Savjet će biti nosilac svih kulturnih aktivnosti na ovom području uz punu podršku ministarstva. Između ostalog, njegov zadatk biće da razdvoji kvantitet od kvaliteta. U skladu sa Zakonom o kulturi, savjet utvrđuje sadržaje i smjernice za donođenje programa u oblasti kulture na području BPK, učestvuje u pripremi prijedloga programa u oblasti kulture, prati i ocjenjuje izvršenje programa, daje mišljenja i ocjenjuje stanje i razvoj u oblasti kulture i slično“ – pojasnio je resorni ministar Damir Žuga. Uz saradnika za kulturu koji će ministarstvo dobiti po prvi put te savjet za kulturu, resorni ministar vjeruje da će ovaj segment biti značajno unaprijeđen. Savjet za kulturu broji sedam članova, a za predsjednika je imenovan Alija Lapo. Savjet će raditi na volonterskoj osnovi a konstituirajuća sjednica ovog tijela trebala bi biti održana u roku od 15 dana.

rtvbpk