Lokalno Udruženje žena pokreće plasteničku proizvodnju – dodijeljeni plastenici za šest neuposlenih članica Udruženja

Veoma važan pokretački faktor privrede ruralnih područja predstavlja plastenička proizvodnja. S tim u vezi Udruženje žena za ruralni razvoj Pale FBiH započelo je aktivnosti u tom pravcu.
Riječ je o dva projekta ovog udruženja: „Poboljšanje socioekonomskog standarda marginaliziranih grupa – žena u ruralnim područjima Općine Pale“ i “Poboljšanje kvaliteta života socijalno isključenih žena iz općine Pale FBiH”.
Poboljšanje standarda i ekonomskog statusa neminovno je povezano sa svim oblicima proizvodnje, a obzirom da ovo područje ima idealne uslove za razne forme uzgoja poljoprivrednih kultura, ubuduće ćemo se angažirati na nabavci i dodjeli plastenika sa ciljem pokretanja i razvoja plasteničke proizvodnje. Prvi korak je već napravljen, a on se ogleda u dodjeli 6 plastenika površine 50 kvadratnih metara za članice udruženja koje su pokazale interesovanje za ovakav vid poljoprivredne proizvodnje. Plastenici su dodijeljeni našim članicama – samohranim majkama, domaćicama i ženama koje se dugi niz godina nalaze na evidenciji biroa za zapošljavanje – ističe predsjednica Udruženja Aida Crnčalo.
Sama svrha ove aktivnosti ima u fokusu unaprijediti jačanje seoskih domaćinstava što stvara i druge predispozicije jačanja ruralnih područja, ako se uzme u obzir da bez jakog sela, nema ni jake države.
Prilikom kandidiranja ovog projekta uzeli smo u obzir činjenicu da je sve više stanovništva nezaposleno, a naše članice su spoznale značaj ovog projekta, jer je danas samozapošljavanje, značajan put ka stvaranju profita i boljih životnih uslova. Nabavkom šest plastenika, uzgojem, preradom i prodajom tradicionalnih poljoprivrednih proizvoda u znatnoj mjeri poboljšavamo kvalitet života ciljanih grupa žena, da se u znatnoj mjeri i socijalno integrišu i steknu ekonomsku nezavisnost, što i za zajednicu predstavlja uspjeh i rezultira boljom konkurentnošću na tržištu BPK-a Goražde – ističu iz Udruženja.
Udruženje je sa članicama i budućim korisnicama plastenika potpisalo ugovore koji će definirati prava i obveze obje ugovorne strane. U skladu sa definiranim uslovima, Udruženje će u suradnji sa kompetentnim institucijama i pojedincima provesti praktičnu obuku koja uključuje aktivnosti pripreme zemljišta i sadnje povrća. Mnoge naše članice se već duži niz godina bave ovom djelatnošću i izrazile su spremnost prenositi svoja znanje i iskustva učesnicama ovog projekta – istakla je predsjednica Udruženja.
Imamo u planu vršiti preradu uzgojenih kultura u tradiocinalne prerađevine od povrća, te se sa gotovim proizvodima predstaviti potrošačima na sajmovima zdrave hrane, na području kantona i šire. Nadamo se da će se ove aktivnosti odvijati planiranom dinamikom i dati očekivane rezultate – kaže Aida Crnčalo o planovima i projektima Udruženja žena za ruralni razvoj Pale FBiH.
Vrijednost ovih projekata iznosi oko 8.200,00 KM, a finasirani su od strane Ministarstva za privredu BPK-a u iznosu od 6.500,00 KM , Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK-a Goražde, u iznosu od 946,00 KM, i uz finansijsko učešće korisnica plastenika.
Ovom prilikom želim u ime Udruženja koje predstavljam i zastupam da se zahvalim Ministarstvima na ovoj značajnoj podršci, kao i Općini Pale FBiH koja kontinuirano daje svoju stručnu pomoć u cilju održivosti ovakvih i sličnih projekata na njenoj teritoriji – završava Crnčalo.