OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” Vitkovići: Uskoro realizacija projekat energetske efikasnosti

Dio projekta energetske efikasnosti, koji se na području našeg kantona realizuje u saradnji sa UNDP-om,  je i Osnovna škola “Mehmdalija Mak Dizdar” u Vitkovićima. Objekat škole, na kojem je u proteklom perodu obnovljena i krovna konstrukcija, po okončanju svih planiranh radova dobit će ljepši izgleda, a ono što je još važnije, stvorit će se bolji uslovi za odvijanje obrazovnog procesa.

Kako je kazao tokom današnje posjete ovoj obrazovnoj ustanovi premijer Emir Oković, škola u Vitkovićima je osmi objekat na području našeg kantona na kojem će se izvršiti zamjena stolarije i utopljavanje zgrade.

“Vrijednost projekta, koji će započeti u junu mjesecu je 100. 000 KM, a pored UNDP-a , 50 % sredstava obezbjedila je Vlada BPK Goražde” kazao je premijer Oković.

Zadovoljstvo do sada urađenim, ali i planovima koji predstoje, danas nisu krili ni predstavnici ove obrazovne ustanove, koji su naglasili da će sa ovim radovima biti gotovo u cijelosti zaokružena rekonstrukcija škole u Vitkovićima.

Ministar obrazovanja BPK Goražde, Damir Žuga, istako je da u narednom periodu predstoji još samo sanacija jednog dijela fiskulturne sale.

“Projekat čija vrijednost je nekih 20. 000 KM je već urađen i poslan na određene adrese, tako da se nadamo da ćemo riješiti i taj problem”,  kazao je, tokom današnje posjete predstavnika Kantonalne Vlade osnovnoj školi “Mehmedalija Mak Dizdar”,  ministar Žuga.

rtvbpk