Ministarstvo za privredu u saradnji sa Obrtničkom komorom raspisalo je javni poziv za odabir obrtnika i polaznika za praktičnu obuku i stručno osposobljavanje

Ministarstvo za privredu u saradnji sa Obrtničkom komorom raspisalo je javni poziv za odabir obrtnika i polaznika za praktičnu obuku i stručno osposobljavanje. Realizacija projekta podrazumjeva provođenje praktične obuke i stručno osposobljavanje za ukupno osam polaznika koji će biti primljeni u radni odnos kod obrtnika na period od šest mjeseci. Na javni poziv mogu se prijaviti mladi nezaposleni do 35 godina koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje i koji su bez radnog odnosa a koji imaju završenu srednju stručnu školu.

Projekat  provode Ministartvo za privedu i Obrtnička komora u saradnji sa Njemačkom organizacijom Wings of hope i Udruženje Progres iz Sarajeva. Prema riječima ministra za privredu Anesa Salmana naknadu plaće za četiri polaznika u iznosu od 400 maraka po polazniku za šest mjeseci snosit će Ministartvo za privredu a ostala četiri polaznika  finansira fondacija „Wings of hope“ i Udruženje Progres iz Sarajeva.

Projekat se već nekoliko godina provodi na području BPK  i ono što je ohrabrujuće je da značajan broj polaznika nakon šestomjesečne obuke zasnuje radni odnos kod obrtnika kod kojeg je bio angažiran.

Javni oglas za obrtnike i za polaznike ostaje otvoren sedan dana. Sve dodatne informacije moguće je dobiti u zgradi Ministartva privrede.