Riječ po riječ 19.4.2018. Tema: Uspostava dijaliznog centra u BPK