Eko projekat „Reci ne plastičnim kesama“

Eko štand postavljen danas u blizini gradskog mosta u Goraždu u okviru realizacije projekta „Reci ne plastičnim kesama“ imao je za cilj kroz interakciju sa građanima bliže ih upoznati o njihovoj štetnosti i prednostima korištenja platnenih cekera.

Projekat realizuje Udruženje žena „Seka“ u saradnji sa učenicima osnovne škole „Husein ef. Đozo“

„ Ovo je završna aktivnost višemjesečnih seminara i radionica sa zainteresovanim učenicima osmih razreda OŠ „Husein ef. Đozo“  koji su u ovom projektu sami dizajnirali eko cekere, a sve je to povezano i sa jučerašnjim Danom Planete“,kaže Emina Delahmet,  saradnica za rad sa djecom i mladima u UŽ „ Seka“.

Cilj projekta bio je potaći građane da razmisle o tome kolik osu plastične kese štetne po okolinu te su trebali odgovoriti i na određena eko pitanja prilikom preuzimanja cekera, pogrešni odgovori nisu bili eliminatorni.