BPK : Informacija Uprave policije

Dana 23.04.2018.godine u 10,30 sati dežurnoj službi policijske stanice Goražde obratio se C.B., iz Goražda i prijavio da mu je izvršen nasilan ulazak u njegovu porodičnu kuću koja se nalazi u ulici Sarajevska, Grad Goražde i da je iz iste otuđen jedan elektro motor. Na lice mjesta izašli su policijski službenici Uprave policije MUP-a BPK Goražde koji su potvrdili navode prijave i izvršili uviđaj. Dalji rad na događaju i kvalifikaciji istog je u toku.

Dana 23.04.2018.godine u 14,00 sati  dežurnoj službi policijske stanice Goražde obratio se M.K., iz Goražda i prijavio da mu je dana 22.04.2018. godine u 03,27 sati u ulici Zaima Imamovića, Grad Goražde, lice F.D., iz Goražda oštetio retrovizor na putničkom motornom vozilu marke „Golf 4 “. Na lice mjesta izašli su policijslki službenici Uprave policije MUP-a BPK  Goražde koji su fotografisali nastala oštećenja na pomenutom vozilu. Rad na navedenom događaju je u toku.