Utvrđen Program obilježavanja manifestacije „Dani otpora“ u BPK Goražde Obilježavanje počinje u petak, 04. maja

Organizacioni odbor za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti u Odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-1995.godina, na sastanaku održanom danas utvrdio je Program obilježavanja manifestacije „Dani otpora“ u BPK Goražde.

Aktivnosti obilježavanja počinju 04.maja, na datum kada je napadnuto Goražde, ali i dan koji simbolizuje snagu otpora i odbrane njegovih branilaca.

Programom je predviđeno niz sportskih i kulturnih sadržaja, a kako je istaknuto na ovom sastanku, jedna od novina je i dodjela zahvalnica kolektivima koji su u najtežim ratnim dešavanjima na ovom području imali značajnu ulogu. Predviđeno je da se oda zahvalnost Crvenom križu, Centru za socijalni rad, civilnoj zaštiti i vatrogasnim jedinicama.

„To je mogu reći jedna izdvojena aktivnost koja u određenom smislu odstupa od onog okvira koji je uobičajen i koji se podrazumijeva za ovakav oblik obilježavanja. U svakom slučaju, kroz ovu aktivnost Bosansko-podrinjski kanton Goražde nastoji i uvijek se trudi da na adekvatan način obilježi ove dane, a čini mi se da je opšta ocjena u kompletnoj Federaciji  da se u ovom Kantonu i na nivou ove regije danima otpora izdvaja posebna pažnja, bez obzira koliko mi u određenim momentima ponekad imali i drugačiju percepciju da se možda neke stvari ponavljaju“-istaknuo je premijer BPK Goražde Emir Oković.

Program i finansijski plan obilježavanja bit će upućeni prema Vladi BPK Goražde na usvajanje.