Investitori iz Bahreina nisu odustali od gradnje deponije u Trešnjici

U Velikoj Sali gradske uprave održan je sastanak na kojem je predstavnik iz Bahreina informirao gradske vijećnike, predstavnike savjeta mjesnih zajednica i građane dokle se došlo sa realizacijom projekta izgradnje sanitarne deponije na Trešnjici. Na sastanku je istaknuto da je zbog vrlo složene situacije na Bliskom istoku investitor iz Katara odustao, te da se traga za novim, među kojima se pominje i Francuska.

“Investitor iz Katara definitivno je odustao od investicije od 43 miliona maraka u izgradnju sanitarne deponije na lokalitet Trešnjice. To ne znači odustaje od ovog projekta”, poručio je danas predstavnik Bahreinske kompanije.

Gradonačelnik Muhamd Ramović kaže kako i dalje vjeruje u realizaciju kapitalnog projeta za grad Goražde i konačno rješenje gorućeg problema izgradnje sanitarne deponije

Na sastanku je donesen zaključak da grad Goražde nastavi sa ugovorenim obavezama, prije svega sa asfaltiranjem prilaznog puta do Trešnjice te da se izvrši priključak na vodovodnu elektro mrežu. Ujedno su zaključkom obavezani predstavnici iz Bahreina da redovno izvještavaju dokle se došlo na realizaciji ovog projekta.