Teška finansijska situacija u općini Pale u FBIH

Općina Pale u Federaciji BIH suočava se sa finansijskim problemima a razlog je nedoznačavanje sredstava sa viših nivoa vlasti. Ukoliko se situacija ne promijeni, iz ove lokalne zajednice upozoravaju da bi moglo doći do finansijskog kolapsa ali i zastoja u realizaciji projekata od značaja za ovu općinu.

„ Došlo je do totalnog zastoja u doznačavanju sredstava sa federalnog i kantonalnog nivoa. Od planiranih 200.000 KM, do sada nam je doznačeno tek 30.000 KM, što dovoljno govori o težini finansijske situacije“ – kaže načelnik Asim Zec.

Ističe kako je svjestan da se i BPK suočava sa lošim prilivom sredstava te da raspodjela javnih prihoda dodatno otežava finansijsku situaciju, ali  naglašava kako je pod hitno potrebno pronaći riješenje. U suprotnom, kaže, doći će do ozbiljne krize u funkcionisanju lokalne samouprave.

rtvbpk