Općinsko vijeće Pale FBiH: Usvojen izvještaj o izvršenju budžeta za 2017.godinu

Na 14-toj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Pale FBiH vijećnici su usvojili godišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2017. godinu, kao i  odluku o načinu odabira projekata NVO po LOD metodologiji. Zeleno svjetlo dobila je i odluka o posebnim mjerama zaštite od požara pri spaljivanju otpadnih materija na poljoprivrednim i drugim površinama na prostoru općine.

Izvršena su imenovanja Organizacijskih odbora za obilježavanje Dana otpora MZ Hrenovica, Dana otpora MZ Prača, te Kulturno – sportske manifestacije Pračansko ljeto.

Vijeće je usvojilo i izvještaj o radu JU DZ Prača za 2017. godinu, Informaciju Organizacionog odbora za obilježavanje Dana reintegracije, kao i Informaciju o radu, uspjehu i vladanju učenika OŠ Prača za 2017. godinu.

Dostavljeni su i odgovori na dva pitanja koja je uputio vijećnik SBB-a Vahid Sipović, a koja su se odnosila na otkup mlijeka od poljoprivrednih proizvođača i uspostavu kablovske mreže u selo Prešpica.

Na sjednici su upućene i inicijatave, o sanaciji puteva na području općine i održavanju gaza u selu Lunje koje već dugi vremenski period ima problem sa mostom preko rijeke Prače, koji ovo naselje povezuje sa ostatkom općine.