Kantonalna veterinarska inspekcija najavljuje pojačanu aktivnost: Program mjera za suzbijanje zaraznih bolesti životinja Ureda za veterinarstvo BiH na području BPK Goražde se u mnogome ne provodi

Program mjera za suzbijanje zaraznih bolesti životinja koji svake godine donosi Ured za veterinarstvo BiH u velikom broju slučajeva se ne provodi na području BPK Goražde. Riječ je o nizu dijagnostičkih mjera, kao i primarnoj mjeri a to je obilježavanje krupne i sitne stoke te niz drugih aktivnosti. Iz kantonalne veterinarske inspekcije najavljuju pojačanu aktivnost narednih dana na terenu.

„Svake godine na životinjama starijim od 12 mjeseci mora se provesti dijagnostika na brucelozu, tuberkulozu, mastitis, e. leukozu i sl. Informacije sa terena i iz veterinarske stanice govore da se ove mjere umnogome ne provode na ovom području, posebno kod vlasniak životinja koji nemaju registrovanu djelatnost“, ističe Edin Aganović, kantonalni veterinarski inspektor

Svjesni rizika koji su prisutni zbog neprovođenja ovih mjera u inspekciji najavljuju pojačanu kontrolu.

„Izlazimo na teren i vršićemo provjere obilježavanja životinja i provedenih dijagnostičkih mjera, sve što je u skladu sa zakonom ćemo poduzeti“, pojašnjava Aganović.

Primjetno je i da su vlasnici lovačkih pasa sve neažurniji kada je u pitanju cijepljenje protiv bjesnila. Sve ove pojave biće u fokusu najavljenih aktivnosti inspekcije koje će provoditi u saradnji sa veterinarskom stanicom i lovačkim udruženjima. Podsjetili su i na sankcije koje propisuje zakon a rizikuju ih vlasnici životinja koji o njima ne vode potrebnu brigu.