Obilježen Dan OŠ „ Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići

Učenici i prosvjetni radnici OŠ „ Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići, danas su obilježili Dan škole. Bila je ovo prilika da se brojnim gostima, predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti kantona,  Grada Goražda i roditeljima,  predstave svi sadržaji koji se u ovoj obrazovnoj ustanovi realizuju u okviru van nastavnih aktivnosti, a koji su  prezentovani kroz prigodan kulturno-zabavni program. Inače, škola u Vitkovićima ima jedan od najkompleksnijih obrazovnih programa na području našeg kantona.

“Pored matične škole, imamo još tri područne, na Sadbi i Beriču devetorazredne ustanove i na području MZ Bogušići četverogodišnju obrazovnu ustanovu. Stoga je i sam nastavni proces koji se odvija, veoma kompleksan, ali zahvaljujući razumjevanju roditelja, ali i velikom trudu koji ulažu prosvjetni radnici, sve se odvija bez većih problema“, kazala je Elma Hamzić, direktorica OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” Vitkovići.

Ona dodaje da školu trenutno pohađaju 263 učenika, a u nastavu je uključeno 59 uposlenika. Čestitke uz Dan škole, uputili su Emir Oković, premijer BPK Goražde, Damir Žuga, ministar obrazovanja i Muhamed Ramović, gradonačelnik Goražda.

Osnovna škola Mehmedalija Mak Dizdar osnovana je davne 1958. godine, i u proteklih 60 godina nije prekidala svoj rad, a nastavni prosec odvijao se i u najtežim danima u preiodu od 1992. do 1995. godine.