Sastanak o položaju Roma, sutra u Goraždu

Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini i World Visiona, organizuje sastanak o položaju Roma u Bosansko-podrinjskom kantonu u petak, 11. maja 2018. godine, u Goraždu.

Na sastanku će učestvovati predstavnici Grada, Centra za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona, ministarstava, obrazovnih institucija i civilnog društva.

Učesnici će razgovarati o izazovima sa kojima se suočavaju Romi u u Bosansko-podrinjskom kantonu, s ciljem iznalaženja sistemskog rješenja za ove izazove.