Goražde : Sastanak danas o položaju Roma

Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini i World Visiona, organizira u Goraždu sastanak o položaju Roma u tom kantonu.

Na sastanku će učestvovati predstavnici Grada, Centra za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona, ministarstava, obrazovnih institucija i civilnog društva.

Učesnici će razgovarati o izazovima sa kojima se suočavaju Romi u BPK-u, s ciljem iznalaženja sistemskog rješenja za te izazove, najavljeno je iz Misije OSCE-a u BiH.