Kampanja i u Goraždu : Moje zdravlje nema roka

Partnerstvo za zdravlje zajedno sa Zdravstvenom mrežom i ICVA-om a uz podršku CCI-ja već duže vrijeme sprovodi kampanju pod nazivom “Moje zdravlje nema roka” i time ukazuju na činjenicu da sve više građana gubi pravo na zdravstvenu zaštitu radi rokova koji su im postavljeni posebno na birou u Zavodu za zapošljavanje.

Kampanja se sprovodi u cilju izmjene/dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju kojom bi se ukinuli rokovi za prijavljivanje na biroima za zapošljavanje.

Aktivnosti kampanje realiziraju se na području čitave Federacije Bosne i Hercegovine i u sklopu njih građani traže svoja prava. Pomenute aktivnosti realizirale su se u preko 50 gradova/općina, a na red je došla i akcija u Goraždu gdje će tim Partnerstva za zdravlje 17. i 18.05. 2018. godine na prostoru ispred Vlade BPK vršiti promociju javnog zdravlja i prava građana u domenu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu i jednak pristup kvalitetnim zdravstvenim uslugama.

Poseban fokus usmjeren je na građane koji se (ne)nalaze na spisku Zavoda za zapošljavanje što je automatski uvjetovano za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu.

“Izmjenom Zakona, ukidanjem te klauzule ili njenom izmjenom smanjio bi se broj neosiguranih lica. Ovom kampanjom tražimo donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, tačnije člana 19. tačke 12, 13a i 14 i član 86 tačka 7. Pored toga što bi smanjili broj neosiguranih lica ovim izmjenama Zakona osigurava se primjena međunarodno priznatih prava i sloboda utvrđenih u međunarodnim standardima.”- ističe Damir Laličić iz Partnerstva za zdravlje.