Pripreme za upis učenika u srednje škole za školsku 2018/2019. godinu

Danas je održana javna rasprava o upisu učenika u srednje škole na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za školsku 2018/2019. godinu.

U skladu s dosadašnjom praksom, raspravu su organizovali Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Pedagoški zavod BPK Goražde, u skladu s Planom upisa učenika u srednje škole. U okviru ovog plana već ranije su provedene aktivnosti , kao što su profesionalna orjentacija i informisanje učenika, anketiranje učenika te sastanak sa Tripartitnim savjetodavnim tijelom.

 

Nakon analize podataka o broju i učenika koji ove godine završavaju deveti razred osnovne škole te drugih prikupljenih informacija među kojima su i prijedlozi srednjih škola, predloženo je da se u narednu školsku godinu upiše po jedno odjeljenje sljedećih zanimanja:

MSŠ „Enver Pozderović“
(zanimanja IV stepena)

– Opća gimnazija
– Ekonomski tehničar – smjer bankarstvo i osiguranje (EU VET)
– Poljoprivredni tehničar – smjer agrotehničar (EU VET)

STŠ „Hasib Hadžović“
(zanimanja IV stepena)

– Hemijski tehničar – biotehnološki i mikrobiološki smjer (kombinovano odjeljenje)
– Tehničar drumskog saobraćaja i elektrotehničar računarstva i informatike (kombinovano odjeljenje)
– Mašinski tehničar za mašinsko upravljanje mašinama (CNC tehničar)

SSŠ „Džemal Bijedić“
(zanimanja III stepena)

– Građevinska struka – zidar – fasader – izolater – keramičar – teracer (kombinovano odjeljenje)
– Tekstilna struka – krojač
– Mašinska struka – operater na CNC mašinama i mehaničar/ zavarivač (kombinovano odjeljenje).

Prema riječima direktorice Pedagoškog zavoda Dike Makote, s obzirom na ukupan broj učenika koji ove godine upisuje srednju školu na prostoru BPK Goražde, izvjesno je da će se kod formiranja odjeljenja morati primijeniti standardi o minimalnom broj učenika po odjeljenju.

Istaknuto je da je, kao i ranijih godina, predviđeno polaganje prijemnog ispita za sve učenike koji žele upisati zanimanje četvrtog stepena, dok učenici koji će upisati neko od zanimanja trećeg stepena neće morati polagati stručni ispit.

Konačnu odluku o upisu učenika u srednje škole donijet će Vlada BPK Goražde na prijedlog resornog ministarstva, nakon što se razmotre primjedbe i sugestije u vezi s ponuđenim prijedlozima.