Demobilisani borci iz Goražda zadovoljni zaključcima

Demobilisani borci zadovoljni su zaključcima koje je sinoć usvojio Predstavnički dom Federacije BiH na tematskoj sjednici  o stanju i aktuelnoj problematici u oblasti boračko-invalidske zaštite. A prvim od zaključaka naglašeno je da najkasnije u roku od 30 dana u hitnu parlemantarnu proceduru upute prijedlog zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, u koji će biti ugrađeno i pitanje javne objave boračkog registra te pitanje boračkog dodatka. nakon dana provedenog ispred federalnog parlamenta zadovoljni su i demobilisani borci iz Goražda.

“Potpuno zadovoljni bit ćemo tek ako za mjesec dana vlasti ispune ono čime su obavezane”, kazao je Amel Barimac, te dodao da drugi zaključak Predstavničkog doma tretira i redefinisanje  broja te  finansiranja boračkih udruženja, na što su ukazivali mnogo puta ranije.

Za razliku od kolega iz drugih kantona i gradova u kojima su lokalne vlasti osigurale troškove prevoza i ishrane demobilisanih, u Goraždu je osiguranje sredstava za odlazak pred Federalni parlament teklo drugačije želio je naglasiti Barimac, te dodao da će od vlasti u tražiti refundaciju putnih troškova.