BPK : Informacija Uprave policije

Dana 25.05.2018.godine u 17,20 sati dežurnoj službi policijske stanice Goražde obratio se T.S., iz Goražda i prijavio da mu je u mjestu Rosijevići-Grad Goražde izvršen nasilan ulazak u porodičnu kuću, kao i u još  dvije kuće koje  su vlasništvo T.S., i T.M.,.  Na lice mjesta upućeni su policijski službenici Uprave policije MUP-a BPK Goraažde koji su potvrdili navode prijave i izvršili uviđaj. Dalji rad na događaju je u toku.

Dana 26.05.2018.godine u 09,25 sati dežurnoj službi policijske satnice Goražde obratila se Ć.M., nastanjena u ul.31.Drinske brigade, Grad Goražde i prijavila da je u toku noći 25/26.05.2018.godine NN lice otuđilo obje registarske tablice sa njenog putničkom motornog vozila marke “Audi 80” koje je bilo parkirano ispred adrese stanovanja. Na lice mjesta upućeni su policijski službenici Uprave policije MUP-a BPK Goražde koji su ispitali navode prijave i izvršili fotografisanje lica mjesta. Rad na pronalasku počinilaca i kvalifikaciji događaja je u toku.

Dana 26.05.2018.godine u 12,55 sati dežurnoj službi policijske stanice Goražde prijavljeno je da je u ul.43.Drinske brigade – Grad Goražde, na parkiranom vozilu “Audi A6” vlasništvo R.A., nastanjen u navedenoj ulici, tokom noći 25/26.05.2018.godine NN lice izvršilo oštećenje sijekući lim podesnim predmetom ispod brave na prednjim lijevim vratima vozila. Na lice mjesta upućeni su policijski službenici Uprave policije MUP-a BPK  Goražde koji su potvrdili  navode prijave i izvršili uviđaj. Rad na pronalasku počinioca, dokumentovanju događaja i kvalifikaciji istog je u toku.

Dana 26.05.2018.godine u 15,30 sati dežurnoj službi policijske stanice Goražde obratila su se tri muška lica, bez identifikacionih  dokumenata, za koje se sumnja da su ilegalni migranti iz Palestine, te da su ilegalno prešli granicu BiH. Upoznato je Ministarstvo sigurnosti BiH, Služba za poslove sa strancima Terenski centar Goražde, koji su preuzeli dalji rad nad istim.

Dana 27.05.2018.godine u 01,50 sati dežurnoj službi  policijske stanice Goražde obratio se uposlenik Urgentnog centra Kantonalne bolnice Goražde i prijavio da se u isti obratio B.V., iz Goražda, sa povredama zadobijenim usljed fizičkog napada od strane H.E., iz Goražda. Na lice mjesta izašli su policijski službenici Uprave policije MUP-a BPK Goražde koji su potvrdili navode prijave, gdje se dežuni ljekar nije izjasnio o stepenu povreda. Licu H.E., uručen je prekršajni nalog iz oblasti Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, fizički napad na drugo lice.