Općina Foča u Federaciji BIH: Potpisani ugovori s korisnicima projekta organizacije ASB

Tripartitni ugovori o korištenju donacije Njemačke Vlade za razvoj plasteničke proizvodnje, potpisani su danas u Općini Foča u Federaciji BIH. U ovom dijelu BPK Goražde, projektom kojeg implementira organizacija ASB, obuhvaćeno je devet korisnika.

“Mi smo opremu za razvoj plasteničke proizvodnja već ranije dostavili korisnicima projekta, a uglavnom je riječ o porodicama koje se nalaze u stanju socijalne pomoći. Prvenstven cilj, jeste na ovaj način pomoći porodicama da obezbjede bolju egzisteniciju i samim tim unaprijede razvoj poljoprivrednje proizvodnje” kazao je Rusmir Hanić, predstavnik organizacije ASB.

Po riječima načelnika Zijada Kunovca , riječ je o vrlo značajnom projektu.

“Općina Foča, učestvovala je sa 15 % sredstava za realizaciji ovog projekta, a odabir korisnika vršen je u saradnji sa Kantonalnim Centrom za socijalni rad. I više smo nego zadovoljni, što je dio porodica dobio plastenike i neophodnu opremu za rad i nadam se da će to i znati iskoristiti na pravi način”, izjavio je Zijad Kunovac načelnik Općine Foča u F BIH.

Pored lokalnih zajednica na području našeg Kantona, u kojem je korisnicima dodjeljeno ukupno 40 plastenika,  projekta Njemačkog ministarstva vanjskih poslova- relizuje se i na području Vakufa. Ukupna vrijednost, kako nam je kazao predstavnik organizacije ASB- koja imlemnetira projekta, je 150 hiljada eura, a korisnici su s obavezali da će u naredne dvije godine plastenike koristiti isključivo za vlastitu potrebu.