Raspisan javni poziv za stambeno zbrinjavanje boračkih populacija

Ministarstvo za boračka pitanja BPK Goražde raspisalo je javni poziv za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija. Sredstva iz ovog poziva dodjeljivat će se za nabavku i ugradnju građevinskog materijala u individualnim stambenim objektima čime se postiže ispunjenje minimalnih uslova za boravak i stanovanje te opravku i sanaciju oštećenih krovova.

Pravo apliciranja imaju svi pripadnici boračkih populacija koji su na dan potpisivanja opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH od 14.12 1995.godine imali boravište na podučju kantona.

„Pojedinačni iznosi koji se mogu dodijeljivati po jednom korisniku je 2000 KM i u izuzetnom teškoj i složenoj situciji do 3000 KM. Takodjer smo planirali i iznos od 15.000 KM na ime izvođenja građevinskih radova i pružanja građevinskih usluga za porodice koje to nisu u stanju same realizovati, gdje su planirani maksimalni pojedinačni iznosi do 1.000 KM“, kazao je  Eniz Halilović, ministar za boračka pitanja BPK Goražde, te dodao kako pravo na to nemaju lica koja su na ime stambenog zbrinjavanja  već ostvarili  ovaj vid pomoći.

Sve podnijete aplikacije razmatraće komisija koja će obaviti i uvid u trenutno stanje na terenu, a završetak svih poslova očekuje se za 3-4 mjeseca. Obrasce aplikacije po ovom javnom pozivu mogu se preuzeti u ministarstvu za boračka pitanja BPK Gorazde.