Za učenike petih razreda osnovnih škola i ove godine organizovana škola u prirodi

U Fočanskoj Jabuci kod Ustikoline  počela je s radom „Škola u prirodi“ za učenike petih razreda osnovnih škola s prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

U periodu od 28.05 do 08.06.2018.godine učenici raspoređeni u četiri grupe imat će priliku da pohađaju trodnevnu ljetnu školu u prirodi čiji je domaćin ove godine Osnovna škola „Ustikolina“ iz Ustikoline.

Sredstva za realizaciju ovog projekta obezbijedilo je Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, uz sponzorstvo firme „Emka-Bosnia“.

bpkg.gov.ba