Do februara naredne godine bit će završena prva od ukupno pet zgrada socijalnog stanovanja

Državi BIH od brojnih svjetskih donatora odobreno je ukupno 101 milion eura, dok je učešće BiH 15 miliona eura, a sve sa ciljem rješavanja pitanja interno raseljenih i zatvaranja kolektivnih centara. Kroz projekte sa kojim je aplicirala gradska uprava Goražde će u ove namjene dobiti devet miliona maraka, a od tih sredstava bit će izgrađeno šest zgrada socijalnog stanovanja. Time bi Goražde nakon više od dvije decenije konačno riješilo pitanje kolektivnih centara.

U naselju Rasadnik uveliko traju radovi na izgradnji zgrade socijalnog stanovanja u sklopu Regionalnog stambenog programa kojim upravlja Razvojna banka Vijeća Evrope. Zgrada će imati 20 stambenih jedinica i bit će namjenjena korisnicima koji godinama žive u kolektivnim centrima.

“Radi se pet zgrada, dvije će biti u Rasadniku, po jedna na Splavištu i u naselju Kolonija, gdje ćemo konačno riješiti i pitanje baraka, dok će peta zgrada biti u vlasništvu Doma za stara i iznemogla lica. Osim toga od tih devet miliona predviđeno je utopljavanje zgrada i rješavanje krovova deset zgrada u Titovoj ulici”,kaže Muhamed Ramović, gradonačelnik Goražda.

Kolektivni centri, barake i ostali objekti koji su služili godinama interno raseljenim i onima koji nisu imali drugi način stambenog zbrinjavanja bit će srušeni.

“Ne zaslužuju više Rorovi ruglo i to moramo sve definitivno ukloniti i vidjeti sa novim regulacionim planom šta bi to bilo najbolje da se tu gradi. Lokacija je idealna za gradnju hotela sa prelijepim pogledom na grad”, naglašava  Muhamed Ramović, gradonačelnik Goražda

Svi kolektivni centri po riječima gradonačelnika Ramovića bit će ugašeni do kraja 2019 godine.