Seminar o zaštiti intelektuanog vlasništva

Privredna komora BPK Goražde u saradnji sa advokatskim uredom iz Sarajeva organizovala je seminar na temu „Intelektualno vlasništvo-praktična primjena i sudska praksa“ .Današnjom obukom pokušala se približiti ova oblast goraždanskim poduzetnicima s akcentom na brojne probleme u slučajevima ne patentiranja poslovnih ideja i proizvoda.

BiH je od referenduma iz 1991 godine članica Svjetske organizacije za zaštitu intelektualnog vlasništva. No o pridržavanju zakonskih propisa, prednostima i mogućnostima u ovoj oblasti upoznato je svega 5 % privrednika.Nepoznavanje propisa u oblasti intelektualnog vlasništva poduzetnicima, ali i svim kreatorima poslovnih ideja i proizvoda uzrokuje brojne probleme sigurnosti i opstanka na tržištu. Ono što je također vrlo bitno je da patentiranje intelektualnog vlasništva ima veliku ulogu i prilikom prodaje proizvodnog programa ili kompletnog preduzeća jer kupac ne želi kupiti ne zaštićene proizvode što u svakom slučaju umanjje vrijednost i imidž te firme.

I u BPK Goražde poznavanje ove oblasti  slično je onoj u cijeloj državi u pogledu ne znanja i nezainteresovanosti za propise i kazne u ovoj oblasti. Pokazatelj za to je sasvim mali odziv goraždanskih poduzetnika iako su uredno bili pozvani uz naglašenost kako će sve firme i organizacije koje se prijave za obuku imati pravo na besplatnu provjeru stanja zaštite intelektualne svojine kao što su žig robni ili uslužni, patent, dizajn, geografsku oznaku porijekla ,autorsko pravo i zaštitu od nelojalne konkurencije.