U toku je deseta po redu sjednica Gradskog vijeća Goražde

Zgrada uprave Grada Goražde
Zgrada uprave Grada Goražde

Predloženi dnevni red pretrpio je neznate promjene prilikom  usvajanja na početku današnje sjednice. Da se raspravlja o sve većoj migrantskoj krizi predložio je vijećnik Enes Džemidžić, što je jednoglasno podržano, dok je na prijedlog gradonačelnika Muhameda Ramovića sa dnevnog reda skinuta informacija o statusu mladih u gradu Goraždu, s obzirom da se o tome raspravljalo na nedavno održanoj tematskoj sjednici.

Gradonačelnik Goražda informisao je vijećnike o provedenim aktivnosti od posljednje sjednice vijeća do danas,  uz konstataciju da su prihodi grada Goražda sa današnijim danom nešto veći od 3. 428.000 dok su rashodi oko 2. 480.000 KM.

Podsjetimo da je budžet grada Goražda za ovu godinu usvojen u iznosu od 9.779.500 maraka. Prije vijećničkih pitanja za govornicu je izašao vijećnik Jasmin Bešlija koji je podnio ostavku na poziciju predsjednika Komisije za privredu, poljoprivredu, obrt i ruralni razvoj zbog kako je rekao netransparetnog trošenja novca, namještanja i održavanja više sjednica komisije, a  sve sa ciljem pribavljanja novčane koristi jednog od članova te komisije.

Potom su usljedila i vijećnička pitanja koja su se uglavnom ticala komunalne infrastrukture..

Rasima Ligatu zanimalo je kada će biti završeni radovi na sekundarnoj vodovodnoj mreži i zašto se ne asfaltiraju djelovi puta gdje je izvršena zamjena cijevi. Jasmin Bešlija pitao je da li je asfalt kod tehničke škole vraćen u prvobitno stanje i ako jeste, da je to neprihvatljivo jer su se već javila udubljenja.

Arminu Marić zanimalo je kada će se asfaltirati ulica na potezu od Pobarnika do Braće.

Ramiz Drakovac ukazao je na česte odrone na putu Mravinjac –Berič što bi moglo uzrokovati i saobraćajne nezgode.

Vijećnik Senad Delić zatražio je da se što hitnije pokosi trava u Iranskom šetalištu zbog velikog broja biciklista i šetača, a kako je rekao na tom području sve je veći broj zmija.

Nedim Kunovac pitao je zašto se kasni sa gradnjom mosta u Vitkovćima.

Sjednica je još uvijek u toku.