Općina Foča u Federaciji BIH

Na području Općine Foča u Federaciji BIH, u narednom periodu realizovat će se nekoliko projekata, koji će u znatnoj mjeri unaprijediti uslove života građana ovog dijela BPK Goražde. Svakako među značajnijim je projekat cestovnog uvezivanja sa općinom Trnovo, te završetak radova na sekundarnoj mreži na području MZ Cvilin.

“Ovih  dana privode se kraju radovi na asfaltiranju 5 kilometara dionice putnog pravca Ustikolina- Grebak- Trnovo. Prošle godine urađeno je isto toliko, tako da ćemo sa ovim radovima  u cijelosti završtiti ovaj projekta i imati asfaltiranu putnu komunikaciju, što je od velikog značaja za ovo područje. Takođe započeli su i radovi, koji će u roku 60 dana biti okončani, a riječ je o uspostavljanju sekundarne vodvodne mreže na području MZ Cvilin, što je bio višegodišnji problem”, kazao je načelnik Zijad Kunovca, te naglasio da je to dio projekta koji se implemntirati u saradnji sa Fondom za zaštitu okoliša F BIH,a odnosi se na kanalizacionu mrežu,  čija ukupna vrijednost je 100 000 KM.

Pored ovih, po riječima načelnika Kunovca, u toku su i radovi na izgradnji potpornog zida na lokalitetu Ustikoline, gdje će vrlo brzo započeti izgradnja još jedne zgrade. Riječ je o projektu koji se realizuje u saradnji sa ministarstvom za izbjegla i raseljena lica BIH i Saudijskim fondom  za razvoj, a po okončanju projekta Općina Foča u Federaciji BiH dobit će14 novih stanova.