Pale u FBIH: Budžet u deficitu oko 140.000 KM

Na 15. Redovnoj sjednici vijećnici Općinskog vijeća Pale u Federaciji BiH usvojili su niz odluka, među kojima najprije onu o pristupanju izradi Regulacionog plana „Industrijska zona Vinčica“. Usvojena je i odluka o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi kao i odlukao dodjeli zemljišta u državnom vlasništvu JP Elektroprivreda BIH. Vijeće je pozitivno odgovorilo i na zahtjev Udruženja žena za ruralni razvoj općine Pale u Federaciji BIH pohvalivši rad njegovih članica. Primljena je k znanju i informacija o ostvarenim prihodima i  izvršenim rashodima iz budžeta općine Pale u Federaciji za period januar – mart ove godine. Načelnik općine Asim Zec je ovom prilikom  upoznao vjećnike sa situacijom u budžetu te istakao da je situacija veoma teška i da je budžet općine trenutno u deficitu oko 140.000 KM.

Većinom glasova usvojen je zaključak o utrošku novčanih sredstava  dodjeljenih iz budžeta općine Pale udruženju demobilisanih boraca. Vijeće je primilo k znanju Informaciju JKP d.o.o. Prača o pružanju usluga odvoza smeća, vodosnabdjevanju, održavanju lokalnih puteva, kao i mjerama koje treba poduzeti da bi se te usluge poboljšale, kao i Informaciju organizacionog odbora povodom obilježavanja 22.maja Dana otpora  MZ Hrenovica. Posljednji dio sjednice bio je u znaku prijedloga, sugestija i vijećničkih pitanja, a između ostalog vijećnike je zanimalo dokle se došlo sa aktivnostima na izgradnji druge stambene zgrade za socijalno zbrinjavanje. Načelnik Asim Zec kazao je da je u toku izrada projektne dokumentacije nakon čega će se nastaviti sa daljim aktivnostima.