Grad Goražde: Potpisan ugovor za realizaciju projekta uređenje putnih  pravaca na području MZ Berič

Radovi na sanaciji i rekonstrukciji jednog dijela nekategorisanih putnih pravaca na području MZ Berič, trebali bi početi uskoro.  Ugovor o realizaciji projekta, kojeg u znatnoj mjeri finansira Kantonalna Vlada, potpisali su danas Muhamed Ramović gradonačelnik Goražda i Midhat Oković direktor preduzeća Goraždeputevi.

„ Sredstva u iznosu od 51 300 KM, dobijena su od Vlade BPK Goražde i to sa koda pomoć nižim nivoima vlasti. Uz učešće Grada Goražda, izvršit ćemo sanaciju nekategorisanih putnih pravac na području Beriča, a riječ je o selima Guskovići, Prisoje, Gradac i Čitluk“ kazao je Muhamed Ramović gradonačelnik Goražda, ističući da je sam značaj realizacije ovog projekta prepoznala i kantonalna Vlada.

Preduzeće  Goraždeputevi, kojem je povjeren posao na ovom projektu, obavezalo se da će u narednih 90 dana završiti uređenje putnih pravaca.

Tokom potpisivanja ugovora, istaknuto je da goraždanska uprava, u čijoj nadležnosti se nalazi 617 kilometar nekategorisanih putnih pravca, nastoji uz podršku viših nivoa vlasti izvršiti sanaciju pojedinih dionica koje se nalaze u samom gradskom području. U tom kontekstu  danas pomenuto da je aplicirano i sa projektima koji obuhvataju uređenje putnih pravaca ka industrijskim zonama.

rtvbpk