Utvrđen Nacrt Zakona o unaprijeđenju lokalnog poslovanja

Vlada BPK Goražde utvrdila je i u skupštinsku proceduru uputila nacrt Zakona o unaprijeđenju lokalnog poslovanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Riječ je o novini u ovoj oblasti zakonskih propisa, a njegovo donošenje omogućilo bi jači i brži privredni razvoj kroz plansko i racionalno korištenje podsticajnih sredstava, a u konačnici smanjenje broja nezaposlenih, povećavanje upošljavanja novih radnika kao i povećanje prihoda po osnovu poreza i doprinosa.

Povrat sredstava privredi kroz ostavrene i prikupljene prihode ali i podsticaje daljem razvoju i novom upošljavaju uz dodnošenje Zakona posebno bi bilo tretirano dugoročnijim planskim i programskim mjerama,kroz donošenje trogodišnjih planova. Nacrt zakona o unaprijeđenju lokalnog poslovanja upućen je u skupštinsku proceduru.

U vladi kantona nadaju se kako će poslanici shvatiti prednosti i potrebe donošenja ovog zakona te kroz amandmane i javne rasprave pomoći u izradi njegove konačne verzije.