Uskoro modernizacija višegradske ulice

Uskoro će početi realizacija projekta putne modernizacije  višegradske ulice u Goraždu. Vijednost  radova procjenjuje se na 200.000,00 KM .

Riječ je o prvom od ukupno tri  projekta koje u kantonalnoj  Direkciji za ceste  planiraju realizovati u ovoj godini.

Direkcija za ceste BPK Goražde  dobila je saglasnost Vlade  za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača  za izvođenje radova  i već se krenulo sa ovim aktivnostima.

Prilikom izvođenja ovih radova  u višegradskoj ulici  planirana je i sanacija  trotoara koji je  raskopan  prilikom obnove sekundarne vodovodne mreže, naglašavaju u kantonalnoj direkciji za ceste .