Gradska uprava Goražda obezbijedila vrijednu opremu za potrebe Doma zdravlja

Gradska uprava Goražda obezbijedila je vrijednu opremu za potrebe Doma zdravlja u okviru petogodišnjeg plana  i programa razvoja sistema  zaštite i spašavanja. Oprema je predata danas, a nabavljena je na osnovu iskazanih prioriteta ove zdravstvene ustanove .

Vrijednost opreme procjenjuje se na oko 7 hiljada KM. Nabavka opreme, kako pojašnjavaju u gradskoj upravi, izvršena je na osnovu petogodišnjeg plana i programa razvoja sistema zaštite i spašavanja , usvojenog od strane vijeća za period 2015.-2019. godina.

U gradskoj upravi naglašavaju da se nabavka opreme svim jedinicama civilne zaštite vrši s ciljem smanjenja  rizika od katastrofa, preventivnog upravljanja i odgovora na krizne situacije koje se mogu desiti.

Uz nabavku opreme, u gradskoj upravi napominju da su dio sredstava dužni obezbijediti i u situacijama potrebe u slučaju štete, preventivnog djelovanja te za obuku i osposobljavanje jedinica civilne zastite grada Goražda.