Asfaltirano 300 metara puta Ilovača – Nekopi: 27 hilljada KM osigurano iz budžeta Ministarstva zdravstva, socijalne politike, izbjeglih i raseljenih lica BPK

Ključni motiv za ostanak ljudi u ruralnim područjima su savremenije putne komunikacije. Istaknuli su to predstavnici kantonalne izvršne i zakonodavne vlasti tokom obilaska radova na asfaltiranju 300 metara duge dionice puta Ilovača – Nekopi. Za realizaciju projekta izdvojeno je 27 000 maraka a riječ je o putu koji povezuje nekoliko prilično naseljenih mjesta od kojih su neka i povratnička. Odabran je nedavno putem javnog poziva koji je raspisalo kantonalno ministartvo iz čijeg su budžeta izdvojena sredstva. „Cijenili smo da je riječ o veoma važnom projektu kojim pomažemo značajnom broju mještana i povratničkih porodica i osiguravamo njihov ostanak na ovom području“ – naglasila je tokom obilaska radova Sabira Pleh-Bešlija-ministrica zdravstva, socijalne politike, izbjeglih i raseljenih lica BPK. Višestruk je značaj ove putne komunikacije smatraju mještani i predstavnici u kantonalnom parlamentu. Asfaltiranje dionice puta koji povezuje Ilovaču i Nekope povjereno je firmi Goraždeputevi.