Vijeće općine Foča u Federaciji BIH: Održana 13 redovna sjednica

Na 13 redovnoj sjednici, između ostalog, vijećnici su razmatrali izvještaj o izvršenju budžeta Općine Foča u Federaciji BIH za prva tri mjeseca ove godine. Kako je istaknuto na sjednici, općina je ostvarila deficit u iznosu od 64. 431 KM. Nakon kraće rasprave, konstatovano je da je deficit uzrokovan, najvećim dijelom, zbog smanjenja priliva sredstava  od strane Vlade BPK Goražde. S tim u vezi,  vijećnici su usvojili i zaključak da je neophodno da se organizuje press konferencija, na kojoj će se javnosti skrenuti pažnja na teško finansijsko stanje u ovoj lokalnoj zajednici, ali i prezentovati činjenični pokazatelji zašto je do toga došl. Takođe je dogovoreno da se od Kantonalne Vlade zatraži  da u skladu sa planiranim budžetom redovno doznačava sredstva općini. Vijećnici Općine Foča u F BiH,  zakazali su  i tematsku sjednicu za 28 juni, a sve u cilju iznalaska riješavanja problematike poslovanja JKP „ Ušće“- Ustikolina.