Goražde je zatekla vijest o iznenadnoj smrti Esada Sudića, vijećnika u Gradskom vijeću

Goražde je zatekla vijest o iznenadnoj smrti Esada Sudića, vijećnika u Gradskom vijeću. Preminuo je jučer u 56-oj godini života. Komemorativna sjednica biće održana sutra u 16 sati u velikoj sali Centra za kulturu, a dženaza i ukop obavit će se na mezarju Kolijevke….

Esad Sudić rođen je 9. Novembra 1962. godine u mjestu Sudići, opština Čajniče. Osnovnu školu završio je u Međurječju,  Srednju građevinsku tehničku školu u Goraždu, a fakultet političkih nauka – smjer Odbrana i sigurnost završio je u Sarajevu. Prije agresije na BIH bio je zaposlen u Radnoj organizaciji Sloga u Čajniču, na poslovima rukovodioca skladišta Saveznih robnih rezervi.  Ratni period, od 1992. Do 1995. Godine godine proveo je u Goraždu kao pripadnik Armije RBIH. Aktivnu vojnu službu nastavio je i nakon rata u Vojsci Federacije BIH kasnije Oružanih snaga BIH  sve do 2007. Godine  kada je penzionisan u činu majora. Nakon  penzionisanja aktivno se uključio u društveno-politički život gdje je dao značajan doprinos kao predsjednik Upravnog odbora udruženja demobilisanih boraca. Kao aktivan član Stranke za BIH, bio je općinski vijećnik  od 2012 godine, sve do smrti. Iza njega je ostala supruga i  dvoje punoljetne djece. Goraždani će ga pamtiti po blagoj naravi, korektnim političkim istupima i težnjama da zajednicu u kojoj je živio i radio učini boljom. Povodom smrti Esada Sudića sutra će biti održana i komemorativna sjednica u 16 sati u velikoj Sali Centra za kulturu a dženaza i ukop će se obaviti istog dana u 17.30 sati na mezarju Kolijevke.