Premijer BPK Emir Oković i ministar urbanizma Slobodan Janković obišli gradilište „Lamele H3“

 

Vlada Kantona zadovoljna je dinamikom gradnje Lamele H3, stambeno-poslovnog objekta u kojem će pod povoljnijim uvjetima prvenstveno mladi ali i druge kategorije stanovništva moći  riješiti svoje stambeno pitanje. Istaknuli  su to danas premijer kantona i ministar za urbanizam tokom obilaska gradilišta. Lamela H3 novi je stambeno-poslovni objekat u Goraždu čiju gradnju je pod sličnim uslovima kao kod njene prethodnice inicirala Skupština Kantona, a realizuje Vlada. Njeni predstavnici tokom obilaska gradilišta istakli su da su zadovoljni dinamikom radova ali su se osvrnuli i na teškoće koji ih prate a tiču se procedure odabira korisnika. Izgradnja Lamele H3 povjerena je GP „Drina“, koštaće oko 2,5 miliona uz cijenu kvadrata stana od 1.026 KM,  kvadrata podrumskog prostora  kao pripadajućeg dijela stana po cijeni od 660 KM, dok će poslovni prostori koji nisu subvenicionirani od strane Vlade Kantona biti prodavani po cijeni od 1330 KM po kvadratnom metra.