Delegacija Federalne uprave CZ u BPK Goražde

U posjeti BPK Goražde, danas je boravila delegacija federalne uprave Civilne zaštite, na čelu sa direktorom Fahrudinom Solakom. Tokom niza sastanaka koji su upriličeni, sa zvaničnicima Kantona i predstavnicima privrednih subjekata,  razgovarano je o unaprijeđenju sektora civilne zaštite na području Kantona. Po riječima Fahrudina Solaka direktora Federalne uprave CZ, BPK Goražde, prvi je u Federaciji BIH, izrazio spremnost za riješavanje problema uništavanja zaostalih minskoeksplozivnih sredstva, rečeno je tokom današnjeg sastanka.

„ To prvenstveno iz razloga, jer se i sama namjenska industrija  u Goraždu, već 20 godina  susreće sa tim problemom.Konkretni dogovori, oko određivanja lokacije ali i svih ostalih nepohodnih detalja, bit će poznati za mjese dana. „ –izajvio je direktor Solak.

Kada je riječ o trenutnom angažamanu civilne zaštite na području BPK Goražde, iskazana je i sama spremnost federalne uprave da se u narednom periodu, unaprijedi  postojeća saradnja.

„ Imamo odličnu saradnju sa federalnom upravom, ali potrebno je da pratimo njihov razvoj i napredak u prvom redu, kada je riječ u unaprijeđenju kompletnog sistema Civilne zaštite. Pored nabavke nepohodne opreme, potrebno je ojačati i ljudske kapacitete“ – kazala je Aida Obuća komandant Kantonalne uprave CZ Goražde.

Po riječima premijera BPK Goražde, Emira Oković, kanton i pored niza problema nastoji službama CZ koje djeluju pri lokalnim zajednicama, pružiti adekvantu pomoć i podršku, kako bi mogli na vrijeme djelovati u slučaju prirodnih i nekih drugih nepogoda. Tokom razgovora otvoreno je niz pitanja, ali ukazano i na prioritet jačanja ljudskih resursa..

Posjete delegacije Federane uprave civilne zaštite, BPK Goražde, prva je u nizu  koje će uslijediti u narednom periodu i u ostalim Kantonima u F BIH.