Vlada BPK Goražde i UNDP : Seminar za članove Mreže kantonalnih praktičara

BPK Goražde, domaćin je trodnevnog sastanka Mreže kantonalnih praktičara. Riječ je  o inicijativi, odnosno tijelu koje je formirao Federalni zavod za programiranje razvoja, a  u okviru UNDP-ovog  projekta integriranog lokalnog razvoja.Ovaj  projekat UNDP-a, fokusiran je isključivo na pružanju stručne pomoći lokalnim zajednicama, a smim tim i kantonima na području Federacije BiH, koji su u razvoju.

Po riječima Emira Okovića premijera BPK Goražde, pozitivni tokovi su već vidljiv, a značajnim dijelom rezultat su i UNDP-ovog projekta integriranog lokalnog razvoja. „ U ovom dijelu, obzirom da su projektom obuhvaćeni svi kantoni, mi možemo slobodno reći da smo u vrhu, te da su usvojene strategije u prvom redu razvoja kantona, ocjenjene kao veoma dobra polazan osnova“ – izjavio je premijer Oković.

Sličnu konstataciju imao je i Nijaz Avdukić pomoćnik direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja, kazavši da je evidentan pomak na području BPK Goražde i eto veoma pozitivan u posljednje dvije godine, jer je prije toga Kanton bio u znatnom zaostatku.

Tokom sastanka, odnosno seminara   članovi Mreže kantonalnih praktičara, imat će priliku da pored  razmjene iskustava i znanja, saznaju i šta je to nepohodno učiniti kako bi se unaprijedio sistem strateškog razvoja jednog područja, a posljednjeg dana bit će dogovoreni naredni koraci koje je neophodno poduzeti.