Potpisan kolektivni ugovor za oblast srednjeg obrazovanja

Ministar obrazovanja Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde  Damir Žuga i predsjednik Kantonalnog sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Eldin Isanović  danas su potpisali kolektivni ugovor za oblast srednjeg obrazovanja na području BPK Goražde. Njime su detaljno definisana prava i obaveze uposlenih u srednjem obrazovanju na području ovog kantona.

Kako je istaknuto, za razliku od prethodnog koji je istekao, novi kolektivni ugovor za oblast srednjeg obrazovanja na području BPK Goražde važit će dvije godine.

Ministar obrazovanja ističe da se do konačnog prijedloga, na koji je saglasnost dala Kantonalna Vlada, došlo se socijalnim dijalogom između pregovaračkih timova vlade i sindikata.

U Sindikatu srednjeg i visokog obrazovanja BPK Goražde zadovoljni su potpisanim Kolektivnim ugovorom