Dragičević i ostali: Optuženi znao za otmicu u Štrpcima

Na suđenju za zločin počinjen u Štrpcima kod Rudog, svjedok Odbrane Luke Dragičevića kazao je da zna o događaju otmice iz voza, kao i da je taj dan bio dežurni operativni u komandi Višegradske brigade.

Veljko Savić rekao je da je 28. februara 1993. bio na dužnosti operativnog dežurnog i da je za događaj otmice iz voza saznao od Veselina Vucelje, komandanta za bezbjednost.

“Tu noć Vucelja je na referisanju u komandi kazao da je od Dragiše Masala, komandanta taktičke grupe saznao za otmicu iz voza. Na referisanju smo bili još ja, Luka Dragičević, Aleksandar Sarić i još neki članovi komande”, kazao je Savić.

Dva dana ranije, kako je ispričao Savić, komanda je obaviještena da se u selu Mušići nalaze polugoli leševi pored puta.

“Vucelja je tada pozvao policiju, obavijestio Luku Dragičevića, a zatim se uputio u Mušiće da provjeri o kakvim se tijelima radi. Kada je došao dole, tijela nije bilo”, kazao je Savić.

Za ubistvo 20 putnika otetih iz voza u Štrpcima 1993. godine, uz Dragičevića su optuženi Boban Inđić, Obrad i Novak Poluga, Dragan Šekarić, Oliver Krsmanović, Petko Inđić, Radojica Ristić, Vuk Ratković i Miodrag Mitrašinović.

Prema optužnici, Dragičević je bio komandant Druge podrinjske lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske (VRS), Inđić komandir Interventne čete ove brigade, dok su ostali optuženi bili pripadnici VRS-a.

Tužitelj Džermin Pašić pitao je svjedoka da li mu je poznato šta je Vucelja govorio o otmici na referisanju, na što je svjedok naglasio da se ne sjeća detalja. Tužitelj je zatim upitao da li mu je ranije bilo poznato da se za otmicu putnika sumnjiče pripadnici Intervetne čete, na što je svjedok odgovorio da to nije znao.

Iz ranije korištenih dokaza u ovom predmetu, tužitelj Pašić pročitao je dijelove depeše Drinskog korpusa VRS-a, upućenog Višegradskoj brigadi nakon događaja u Štrpcima. U depeši je zatraženo od Višegradske brigade da dostavi informaciju Drinskom korpusu, o eventualnom zločinu koji su počinili pripadnici grupe “Garavi sokak”, koja je pripadala Interventnoj četi.

Savić je kazao da je čuo za “Garavi sokak” i da je to bio tajni naziv za grupe vojske, što je bila praksa Višegradske brigade.

Upitan, da li poznaje Milana Lukića svjedok je odgovorio potvrdno, te dodao da ga je tokom rata viđao u komandi Višegradske brigade.

Suđenje se nastavlja 13. jula.

FENA