Misija OSCE-a u BiH danas je u Goraždu organizirala radionicu za predstavnike institucija i nadležnih tijela za borbu protiv korupcije na nivou BPK

Misija OSCE-a u BiH – Terenski ured Foča, danas je u Goraždu organizirala radionicu za predstavnike institucija i nadležnih tijela za borbu protiv korupcije na nivou BPK i lokalnih zajednica u njegovom sastavu. Tema radionice bila je „ Jačanje saradnje između zakonodavnih, pravosudnih i izvrših antikorupcijskih tijela i timova“. Cilj je upoznavanje i razmjena iskustava o dosadašnjim aktivnostima te sagledavanje mogućnosti za unaprijeđenje borbe protiv korupcije u narednom periodu.

Vlada BPK Goražde usvojila je Akcioni plan za spriječavanje i borbu protiv korupcije na nivou BPK 2016. godine na bazi kojeg je i formirano Tijelo  za spriječavanje i borbu protiv korupcije čiji je zadatak da prikuplja informacije i koordinira  aktivnostima u ovoj oblasti.

Prema riječima koordinatora ovog tijela Elmira Pilava, do sada se u okviru izvršne i zakonodavne vlasti radilo na izradi planova borbe protiv korupcije i planova integriteta.

Danas je razgovarano o ulogama i dužnostima timova za borbu protiv korupcije i komisije na izvršnom i zakonodavnom nivou. Date su i preporuke za bolje struktuiranje antikorupcijskih aktivnosti u BPK Goražde.