O povlačenju svih serija lijekova koji sadrže aktivnu supstancu valsartan proizvođača Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd.

Lijekovi s valsartanom koriste se za liječenje visokog krvnog pritiska.

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (ALMBiH) je, na osnovu odluke Evropske agencija za lijekove (EMA) i nacionalnih nadležna tijela zemalja EU zaduženih za lijekove, donijela odluku i naložila svim nosiocima dozvola koji na tržištu BiH imaju odobrenje za stavljanje u promet lijekova koji sadrže aktivnu supstancu valsartan proizvođača Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. da obustave dalju isporuku lijeka na tržište Bosne i Hercegovine (BiH), te da povuku sve serije lijekove koji su već puštene na tržište. Povlačenje se provodi do nivoa apoteka.

U Bosni i Hercegovini se provodi povlačenje svih serija sljedećih lijekova:

VALSAR HCT – AMSAL PHARMACEUTICALS D.O.O.
hidrohlorotiazid, valsartan

TENVAL – BOSNALIJEK D.D.
valsartan

VALDIPIN – BOSNALIJEK D.D.
amlodipin, valsartan

TENVAL DUO – BOSNALIJEK D.D.
hidrohlorotiazid, valsartan

VAL – FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO
valsartan

VAL PLUS – FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO
hidrohlorotiazid, valsartan

YANIDA – HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA
valsartan

YANIDA H – HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA
hidrohlorotiazid, valsartan

YANIDA COMBO – HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA
amlodipin, valsartan

VIVENDAL – LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D.
valsartan

VIVENDAL HCT – LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D.
hidrohlorotiazid, valsartan

Navedeni postupak provodi se na osnovu prijave sumnje u neispravnost u kvalitetu aktivne supstance valsartan proizvođača Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. Odluka o povlačenju i primjeni svih serija lijekova biće na snazi do završetka istrage o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.

Povlačenje predmetnih lijekova ne ugrožava redovno snabdijevanje tržišta, jer su u prometu u BiH dostupne serije drugih lijekova koji sadrže aktivnu supstancu valsartan proizvedenu od strane drugog proizvođača koje stoga nisu zahvaćene predmetnom sumnjom u neispravnost. Podsjećamo da su zdravstveni radnici obavezni prijaviti ALMBiH-u svako neželjeno djejstvo lijeka, kao i neispravnost u kvalitetu lijeka.

Pacijenti koji koriste navedene lijekove za sva pitanja u vezi nastavka terapije trebaju se obratiti svom ljekaru ili apotekaru.