Grad Goražde: Za 10 do 12 dana bit će uređene ulice u užem gradskom jezgru

U gradskoj upravi svjesni su činjenice da su građani Goražda nezadovoljni trenutim stanjem ulica, a što je posljedica projekta zamjene seknduarne vodovodne  mreže.

„ Razumijemo građane, jer ni mi nismo zadovoljni dinamikom izvođenja ovih radova, ali dosta je posla i ne ide baš sve planiranom dinamikom“ kazao je Muhamed Ramović gradonačenik Goražda, napominjući da će sa  konačnom realizacijom, Grad Goražd nakon 60 godina dobii će novu sekundarnu mrežu u dužini od 14 kilometara. Riječ je o projektu koji se u iznos od skoro dva miliona i 300 hiljada KM , finasira sredstvima saudijskog kredita.

„Imamo čvrsta obećanja izvođača radova, da će za nekih 10 do 13 dana biti završeni svi radovi u užem gradskom jezgru. Konkretno uredit će se ulice Zaima Imamovića, 43 Drinske brigade, Kulina Bana, Trg branilaca i Titova ulica“ tvrdi gradonačelnik Goražda, ističući da će se  nakon toga postepeno privodi kraju radovi i  u ostalim dijelovima Goražda.