Povratnici u Rogaticu Bošnjačke i Srpske nacionalnosti već godinu dana čekaju da im se uruče ključevi novosagrađenih objekata

Kuće su obnovljene realizacijom  projekata sanacije i rekonstrukcije objekata za potrebe izbjeglih i raseljenih lica na području opštine tokom 2016 i 20 17 godine   iz sredstava Saudijskog fonda za međunarodni razvoj putem Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Fonda za povratak u BiH i implementaciju Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske i opštine Rogatica. Međutim, izvođač radova ne želi da preda ključeve jer mu  poslovi, iako završeni, nisu plaćeni.

Na posljednjoj sjednici SO-e Rogatica prilično nezapaženo prošla je informacija  o realizaciji projekta projekata sanacije i rekonstrukcije objekata za potrebe izbjeglih i raseljenih lica na području opštine tokom 2017. godine iz sredstava Saudijskog fonda za međunarodni razvoj putem Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Fonda za povratak u BiH i implementaciju Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske i opštine Rogatica. Ne bi to bilo ništa neobično da u razmatranoj i jednoglasno od svih 19 odbornika prihvaćenoj informaciji nije rečeno da već skoro godinu dana stoji 12 novoizgrađenih a ne useljenih stambenih jedinica koje je izgradilo preduzeće „Primus“ iz Rogatice.O ovom  apsurdu direktor „Primusa“ Milad Obrenović kaže, kako nije samo problem   12 kuća iz 2017. godine koje su namijenjene raseljenim licima srpske nacionalnosti. Problem je još 13 kuća koje je „Primus“ izgradio godinu dana ranije za potrebe povratnika i raseljenih Bošnjaka. I one su završene, ali nije tako i u plaćanju zbog čega direktor Obrenoviće neće da  dozvoli  tehnički prijem i uručivanja ključeva vlasnicima. U pojašnjenju dodaje  da je sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Fondom za povratak u BiH i Federalnim Ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica, kao implementatora, 12. oktobra 2015. potpisao  ugovor o rekonstrukciji i sanaciji 13 stambenih jedinica na podruju opštine Rogatica iz projekta koga finansira Saudijski fond za međunarodni razvoj po sistemu „ključ u ruke“. Cijena usluge bila je, kako tvrdi,  345.219,26 maraka a rok izvršenja usluge  90  dana. Firma je posao obavila u ugovorenom roku, ali plaćanje nije išlo po ugovoru. Zapelo je na na  58.000 maraka koje nisu još uvijek isplaćene  firmi Primusa . Sličan ugovor sa istim naručiocima usluga, s tim što je ovoga puta implementaciju projekta umjesto Federalnog nosilo Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS, potpisao  je  3. novembra 2016. o izgradnji novih 12 stambenih jedinica u četiri mjesne zajednice na području opštine. I opet je plaćanje išlo iz sredstava Saudijskog fonda i po sistemu „ključ u ruke“ uz cijenu od 502.545,55 maraka i rok izgradnje 120  dana. I opet je kako tvrdi direktor  firme „Primus“ u ugovorenom roku izvršio svoje obaveze. Zakazao je naručilac posla oko plaćanja usluge. Po ovom ugovoru dužni su 207.000 ili u zbiru  više od 265.000 maraka. To je razlog kako tvrdi  Milad Obrenović , što raseljeni i povratnici, koje moli za strpljenje i razumijevanje, još nisu dobili ključeve, a kuće im davno izgrađene. Čekanje  da usele u nove domove , poslije 22 godine od završetka rata, umanjila je radost povratnicima  i uvelo ih  u  neizvjestnost  , da li će i kada useliti u svoje domove .