Općina Foča u F BIH: Manifestacija sjećanje na Grbeka održat će se 9. I 10 . avgusta

I ove godine, na području Općine Foča u Federaciji BIH, prigodnim programskim sadržajima bit će obilježeno sjećanje na Grebak- put koji je u najtežim ratnim danima bio žila kucavica za sve građane Podrinja. Dogovoreno je ovo na sastancima, naprije oragnizacionog odbora a potom i odbora koji je zadužen za izgradnju adekvatnog spomen obilježja na Grebku. Kada je riječ o manifestaciji, dogovoreno je da se od ove godine  pa i svih narednih sjećanje na Grebak organizuje krajem druge sedmice avgusta.

„ Kada je riječ o ovogodišnjoj manifestaciji, ona će biti dvodnevna. Naime u petak 9 avgusta , upiličit će se vjerski program, dok će se u subotu 10 avgusta održati centralna manifestacija, kojoj će pored predstavnika našeg i sarajevskog Kantona, priustvovati i delegacije viših nivoa vlasti“- kazao je Zijad Kunovac načelnik Općine Foča u Federaciji BIH. On je istakao da se u proteklim godinama kada je riječ o BPK Goražde nije posvećivalo dovoljno pažnje, te da su svi drugi bili više svjesni značaja obilježavanja Grebka, kao mjesta koje je imalo presudnu ulogu u periodu 1992-1995 godina.

A upravu s ciljem očuvanja sjećanja na ovaj lokalite, Vlada BPK Goražde u saradnji sa Kantonom Sarajavo, pokrenula je inicijativu za izgradnjom memorijalnog kompleksa na Grebku. Obzirom na zanačaj ovog projekta, koji će budućim generacijama svjedočiti o svim ratnim dešavanjima u ovom dijelu BIH, na implemntaciji projekta radi se detaljno i polahko.

„ Pa to je zaisgurno jedan od najzanačjnih projekata, kada govorimo o našoj novijoj historiji. Riječ o zajedničkom projektu i mi u saradnji sa  Vladom Sarajevskog kantona,  detaljno pripremamo njegovu realizaciju. „ izjavio je Emir Oković premijer BKP Goražde, naglašavajući da vrijednost projekta premašuje 200 000 KM.

„ Urađen je idejni projekta, a trenutno smo u fazi riješavanja imovinsko- pravnih odnosa na lokalitetu Grebka. Obzirom da se on realizuje sa sarajevskim Kantonom u fazi smo dogovora oko samog upravljanja ovim kompleksom,a obzrom da je riječ o imozantnom memorijalnom kompleksu koji će se graditi, moram kazati, da će nejgova realizacija početi tek naredne godine.“ istako je premijer Oković.