U Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je potpisan ugovora o ustupanju poslova gospodarenja državnim šumama

U Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je potpisan ugovora o ustupanju poslova gospodarenja državnim šumama i šumskim zemljištem na području našeg kantona. Ugovora potpisali su ministar Anes Salman  i direktor J.P. „Bosansko-podrinjske šume“ Kenan Kanlić.

Kako je istaknuto ovom prilikom, potpisivanje Ugovora proističe iz zakonskih obaveza prenosa prava gospodarenja i upravljanja šumama i šumskih zemljištem.Ranije su ovi ugovori potpisivani na godinu dana a današnji je na rok od 5 godina.

Potpisivanjem ovog ugovora J.P. „Bosansko-podrinjske šume“ Goražde dobija zakonsku i pravnu osnovu za gospodarenje državnim šumama BPK Goražde, na površini od oko 25.000 hektara.